T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Menemen Müftülüğü

22.06.2016

HİZMET ENVANTERİ

 

 

SIRA NO

HİZMETİN   ADI

BAŞVURUDA   İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan   dini soruların  cevaplandırılması

---

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini   soruların  cevaplandırılması

Form dilekçe

5 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini   soruların    Cevaplandırılması

Dilekçe

7 GÜN

4

İhtida İşlemleri

1- Dilekçe,

2- Fotoğraf (4 Adet),

3- Yabancı uyruklu ise pasaport   Örneği.

1  SAAT

5

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze   görüşme  talepleri

ANINDA

6

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

e-posta veya dilekçe.

 

5 GÜN

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka Dekontu

30 DAKİKA

8

Cami Devirleri

1-  Dilekçe

2-  Caminin isim tutanağı

3-  Cami devir tutanağı

2 GÜN

9

Cami Dersleri

Dilekçe Not: Haftada en az iki saat ders

1 SAAT

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan   Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe

2 GÜN

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim   İzni

Dilekçe

5 GÜN

12

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde    Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe

15 GÜN

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme   talepleri

Dilekçe

7 GÜN

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt   İşlemleri

1- Form dilekçe

2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

10 DAKİKA

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt   İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

16

Kur'an Kursu Açılışı

1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2- Bina tanıtma formu,

3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,

4- Sağlık Müdürlüğü raporu,

1 AY

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir   defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

1- Hafızlık tespit sınavı müracaat   dilekçesi

2- Fotoğraf  (3 Adet)

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına   Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

19

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3-  Ön kayıt ücretinin bankaya   yatırıldığına dair para dekontu.

30 DAKİKA

20

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Hac ücretinin tamamının veya   taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,

3-  4x6 ebadında arka fon rengi   beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,

4-  Pasaport.

30 DAKİKA

21

Umre kayıt İşlemleri

1- Form Dilekçe

2- Katılacağı tur tarihi itibariyle   geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz   olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,

5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına   dair para dekontu,

6-  Aşı kartı,

7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından   küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak   muvafakatname ile taahhütname,

8- 45 yaşından küçük bayanlardan   eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi,   yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise   akrabalık belgesi.

30 DAKİKA

22

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım   İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,

2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin   Belgesi,

3-  Yetki Belgesi

4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,

5-  İbanlı Banka Hesap numarası

20 GÜN

23

Cami Yapımı

1-  Dilekçe

2-  Tasdikli Proje

3-  Şahıs ile Mal sahibinin   Noterden Tasdikli Taahhütname.

4-  Tapu fotokopisi.

5-  Arsanın Belediyesi İmar   Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 GÜN

24

Cami Derneklerinden Gelen Yardım   Talepleri

1-   Keşif Özeti.

2-   İnşaat  Fotoğrafı.

3-   Tapu/Tahsis Belgesi

4-   Teşekkülün Hukukî   Statüsünü gösteren belge.

5-   Teşekkülün faaliyette   olduğuna dair belge.

6-   İnşaat Ruhsatı veya   Onarım Belgesi.

30 GÜN

25

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve   Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1-   Cami yeri imar planında   ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.

2-   Cami yapılacak alan 2500   m² den küçük olmamalıdır.

3-   Camii yapacak şahıs veya   tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

4-   Cami yapılacak yerin   Tapusu olacaktır.

5-   Cami derneği tarafından   cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi   getirilecektir.

6-   Köylerde yapılacak cami   için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.

7-   İl ve İlçelerde yapılacak   camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 GÜN

26

Açıktan Atama

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin   aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya   kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık   belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı   beyanı,

6- Erkek adayların askerlikle ilişiği   olmadığına dair yazılı beyanı,

7- Sağlıkla ilgili olarak görevini   devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu   öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna   dair yazılı beyanı,

9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet   vesikalık fotoğraf.

( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek   kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince   tasdik edilebilir.)

10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış   olanların denklik belgesi,

11- Mal Beyannamesi.

3 AY

27

Emekli veya görevden ayrılanların   pasaport belgesi müracaatında

1- Emekli veya görevden ayrıldığı   tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını,   sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat   belgesi yazılı beyanı,

2- Eşi, kızı veya çocuklarının   müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir   yazılı pasaport talep belgesi beyanı.

5 GÜN

28

4982   Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların   Cevaplandırılması

Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk   Müracaat Yeri

   :     

İlçe   Müftülüğü

İkinci   Müracaat Yeri

:

Kaymakamlık

İsim

   :

İsa SOLMAZ

İsim

:

 Gülihsan YİĞİT

Unvan

   :

 İlçe Müftüsü

Unvan

:

 Kaymakam

Adres

   :

 Gaybi Mah. Arasta Cd. İmaret Sk.

No. 2

Adres

:

 

Telefon      

   :

 0232 832 10 52

Telefon      

:

 

Faks

   :

 0232 831 02 04

Faks

:

 

e-Posta

   :

 menemen@diyanet.gov.tr

e-Posta

: