T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Selçuk Müftülüğü

07.09.2018

MÜNHAL HİZMETLİ KADRO İLANI

 

T.C.

SELÇUK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

 

Sayı     : 53999140/902-03-                                                                           …/09/2018

Konu   : Sınav İlanı                                                                

 

 

SELÇUK İLÇE  MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

 

 

Selçuk İlçe Müftülüğünde münhal bulunan aşağıdaki listede unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince sözlü uygulamalı mülakatla personel alınacaktır.

 

Sınava katılmak isteyen adaylar için;

1- Halen 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu olarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak.

 

Hizmetlilik için;

  1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  2. Halen 657 sayılı kanuna tabi kadrolu olarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak
  3. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak

 

 

Müracaat şekli ve süresi;

1- İsteklilerin 01.10.2018 Pazartesi günü 17:30 a kadar usulüne uygun dilekçe ile Müftülüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. (İl dışından gelenler hizmet cetvellerini de ekleyeceklerdir.)

2- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Faks ile yapılan müracaatlar, evrakların aslının müracaat tarihinin son günü itibariyle

    Müftülüğümüzde olması şartıyla kabul edilecektir.

4- Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde

    sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

5- Sınava katılmak isteyenler 02/10/2018 Salı günü saat. 10:00’da Müftülüğümüzde hazır

    bulunacaklardır.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hasan KIRKAN

    İlçe Müftüsü

 

 

 

 

 

…../09/2018 V.H.K.İ  :  A.ERYILMAZ

                                               :

02/10/2018 Tarihinde Selçuk İlçe Müftülüğünde Yapılacak Olan Sınava Ait Münhal Kadro Listesi

 

 

S.No       AÇIK KADROLAR           UNVANI          SINIFI           DERECESİ                  SAYISI

 01         Selçuk İlçe  Müftülüğü            Hizmetli         G.İ.H.S.                5                                1