Olağanüstü Din Şûrası, sonuç bildirgesiyle sona erdi…