T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çeşme Müftülüğü

16.10.2017

İLÇE MÜFTÜMÜZ HALİL KARA'DAN DÜNYA YOKSULLAR GÜNÜ MESAJI

İslam dini öksüz, yetim ve muhtaçların korunup gözetilmesine önem verir. Kur'an'da yetimib ve yoksulun incitilmemesini ister: "Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama" ! ( Duha suresi, 9-10 ayetler.) Bir başka ayette de yetim ve yoksulun itilip kalkılması eleştirilerek şöyle buyrulur : " Gördün mü, o hesap ve ceza günü yalanlayanı ? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur."
(Mâ'ûn suresi, 1-3. ayetler.)

Peygamberimizin ailesi Ku'an'ın öksüzleri ve yoksulları gözetmeye ilişkin buyruklarına uymayı ilke edinmiştir. Bu nedenle Peygamberimiz ve aile bireyleri evlerine gelen yoksul ve kimsesizlere ikramda bulunur, onları en iyi şekilde ağırlardı. Olanakları ölçüsünde yoksullara yiyecek, içecek ve giysi yardımı yaparlardı. Onlara sevgi ve şefkatle davranırlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir bayram sabahı camiden evine dönerken bayramlık giysilerini giyip oynayan çocukları seyreden küçük bir çocuk görür. Hz. Muhammed (s.a.v.) yanına yaklaşır ve "Oğlum sen niçin arkadaşlarına katılmıyorsun? " diye sorar. Çocuk hüzünle cevap veriri: " Ben öksüz ve yetimim . Benim giyecek bir şeyim yok." HZ. Muhammed (s.a.v.) çocuğun elinden tutar, evine götürür. Çocuk yıkanır, yeni elbiseler giyrilir ve karnı doyurulur. Bütün aile bireyleri onunla yakından ilgilenirler. (İbn Hişam, Sireti NebeviyYe, C I, s. 127.) 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yakın arkadaşı Ebu Hureyre, onun ailesinin evlerine konuk olarak mutlaka öksüz ve yoksulları da çağırdığını söyler. (Ebu Davud, Edeb, 124.) 

Hz. Muhammed (s.a.v.) öksüz ve yoksulları koruyup gözetmekle kalmamış, çevresindeki insanlara da böyle davranmalarını öğütlemiştir. Onun öksüz ve yoksulların korunmasıyla ilgili pek çok hadisi vardır. Bunlardan birinde şöyle buyrulur: " En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir." ( Ebu Davud, Edeb, 125.) Yoksul, yetim, öksüz ve kimsesizlere yardım etmek güzel bir davranıştır. Her insan, sahip olduğu olanaklardan muhtaç durumda olanları da yararlandırmalıdır. Toplumda muhtaç durumda olan kimselere yardım etmelidir. Dinimizin bu konudaki uyarılarını dikkate almalıdır. Yoksullara yardım etmenin insani ve ahlaki bir ödev olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini bilmelidir.