T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Gaziemir Müftülüğü

31.03.2021

MÜFTÜLÜK HİZMETLİ MÜNHAL İLANI

                                                                                       T.C.
                                                                    GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI
                                                                               (İlçe Müftülüğü)

Sayı  : 32666492-902-003/......                                                                                                      31/03/2020
Konu : Sınav İlanı(Hizmetli)

GAZİEMİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İlçe Müftülüğümüzde münhal bulunan ilişik listede unvanı, sınıfı ve kadro derecesi yazılı Yardımcı Hizmetler Sınıfı (Hizmetli) kadrosuna Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince sınavla personel alımı yapılacaktır.

A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.
3- Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak.
4- İl içinden başvuruda bulunanlar bulunduğu görev mahallinde altı (6) ayını, İl dışından başvuruda bulunanlar ise iki (2) yıl görev süresini tamamlamış olmak.
5- Asaleti tasdik edilmiş olmak.

B-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kadrosu için;
   a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
   b) Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak.
   c) Yapılacak olan sözlü ve mesleki uygulama sınavında başarılı olmak.

C-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Müracaat etmek isteyenler DİBBYS\Sınav\Taşra Nakil Sınavları\Müftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru programı üzerinden başvurularını ilan edilen ayın 1-15 günleri içerisinde yapmaları gerekmektedir.
2- Sınav başvuruları ilgili program üzerinden yapılacağı için posta yada elden müracaat alınmayacaktır.

E-BAŞVURU VE SINAV İŞLEMLERİ

1- Hizmetli kadrosu için sınav uygulamalı ve sözlü olarak yapılacaktır.
    -Mesleki Bilgi (50 puan) , Mesleki Uygulama (50 puan) konularında 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
    -Adaylar 100 puan üzerinden en az 70 tam puan alırsa başarılı olacaktır.

2- Sınav 20/04/2021 Salı günü Gaziemir Müftülüğünde saat 14:30'da gerçekleştirilecektir.
3- Faks, Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
5- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav sonuçları sınav işlemlerinin tamamlanmasından sonra DİBBYS \ Sınav \ Taşra Nakil Sınavları \ Müftülük Personeli Nakil Sınav Başvuru sayfasından öğrenebileceklerir.
2- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belgeyi sisteme yüklediği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi haklarında kanuni işlem yapılacaktır.
3- Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

            MÜNHAL KADRO LİSTESİ

S.NO:   UNVANI           HİZMET SINIFI    KADRO DERECESİ     KADRONUN BULUNDUĞU YER İLİ /İLÇESİ

  1       HİZMETLİ                 Y.H.S                      9                                            İZMİR /GAZİEMİR

  2       HİZMETLİ                 Y.H.S                      5                                            İZMİR /GAZİEMİR

      

                                                                                                                 Zekeriya ÇALLI
                                                                                                                   İlçe Müftüsü