T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İzmir Müftülüğü

23.10.2018

2018-2019 ADRB Faaliyetleri..

1-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu lptarafından Metropol ilçeler ve Menemen’de yaşayan engellilere ve  ailelerine  dini rehberlikte bulunup, dini referanslar ile engelli vatandaşların ve ailelerinin  maneviyatlarına katkıda bulunmak ve  İmam  Hatip Liseleri öğrencilerine ve öğrencilerimize, engelli ve ailelerine karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmede yardımcı olacak seminerler ve ziyaretler gerçekleştirmek maksadıyla 10.11.2018-01.11.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere “Mutluluğa Engel Yok” projesi hazırlanmıştır.

2-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için, Türk aile yapısını da korumanın bilinci içerisinde aileye ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yapmak ve toplumun dini hayatını sağlıklı, doğru ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için topluma dini rehberlik hizmetleri sunmak maksadıyla İzmir İli Metropol ilçeler ve Menemen ilçesinde Kur'an kurslarındaki öğrencilerimize yönelik 15.11.2018-31.05.2018 tarihleri arasında uygulamak üzere “ Mutlu  Aile, Mutlu İnsan”  projesi hazırlanmıştır.

3-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından İzmir İli Metropol ilçeler ve Menemen ilçesinde 4-6 ve 7-18 yaş gurubundaki çocukların dini, ahlaki, sosyal gelişimlerinin tamamlanması amacıyla personelimizin eğitilmesi, çocukların eğitimi ile birlikte ebeveyn eğitimlerine katkıda bulunulması amacıyla 15.11.2018-15.08.2019 tarihleri arasında uygulamak üzere “ Geleceğimiz Çocuklarımız” projesi hazırlanmıştır.

4-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından İzmir ilinde görev yapan tüm din görevlilerine, Kur’an Kursu öğrencilerine, KAGEM İzmir sağlık seminerleri katılımcılarına ve 4-6 yaş Kur’an Kursu velilerine yönelik olarak hedef kitlede ‘sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak ve herkes için sağlık’ bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 15.10 2018- 18.10 2019 tarihleri arasında uygulamak üzere “ müftülüğümüz sağlıklı ve huzurlu günler diler” projesi hazırlanmıştır.

5-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından İzmir ili ADRB vaizleri ve koordinatörlerinin, Kuran kursu öğreticilerinin, yatılı yurt müdürlerinin ve belletmenlerinin karşılaştıkları kişilerarası çatışmalara yapıcı, onarıcı ve barışçıl çözüm yöntemleriyle yaklaşabilmelerini mümkün kılacak “çatışma çözümü, müzakere ve arabuluculuk niteliklerini” edindirmeyi ve bu konularda farkındalık kazandırmayı amacıyla 15.10.2019-  15.10.2019 tarihleri arasında uygulamak üzere “ İletişim Varsa Çözümde Var” projesi hazırlanmıştır.

6-Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Evlenme çağındaki gençlere ve ailelerine dini rehberlikte bulunup dini referanslar noktasında farkındalık oluşturarak ileride sağlıklı bir yuva kurmalarına ve bir ömür boyu sürdürmelerine katkı sağlamak maksadıyla İzmir İli Metropol ilçeler ve Menemen ilçesinde 01.10 2018- 01.10.2019 tarihleri arasında uygulamak üzere “ Evlenmek mi Eş Olmak mı?” projesi hazırlanmıştır.