T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İzmir Müftülüğü

10.03.2016

Mehmet Rahmetullah ÇELEBİOĞLU (1919-1944)

 

3 Mart 1924 de, Başbakanlık bütçesi içinde ve Başbakanlığa bağlı olarak bir Diyanet İşleri Başkanlığı makamı kurulduğunda İzmir Müftülüğü görevini yürütmekte olan M. Rahmetullah ÇELEBİOĞLU, 1288 (1872) yılında İzmir'de doğdu. İptida ve rüştiyeyi bitirdi. Daha sonra Yozgatlı Hacı Mustafa ve Mansurizade Sait Efendilerden tahsilini tamamlayarak 1316 (1900) yılında icazetname aldı.

İzmir Müftülüğü görevine 1 Kasım 1324 tarihinde İzmir Vilayeti Müftü Vekili olarak başladı. 12 Mart 1326 dan sonra da asaleten bu göreve getirildi.

2 Ocak 1332 ile 18 Nisan 1335 tarihleri arasında Adalar Kazası Tahrirat Naipliği göreviyle bir süre İzmir'den ayrıldı. Daha sonra 19 Nisan 1335 (1919) tarihinde tekrar İzmir Müftülüğü görevine döndü ve vefat ettiği tarih olan 28 Ağustos 1944 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü.