T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İzmir Müftülüğü

10.03.2016

Hasan Akif SALI (1944-1959)

 

1299 yılında (1882) İzmir'de dünyaya geldi. Babası İzmir fetva müderrislerinden Hafız Ali Fehmi Efendidir.

1908 tarihinde babası Hafız Ali Fehmi Efendiden almış olduğu icazetname, İzmir Kadısı Musa Kazım tarafından tasdik edilmiştir. Mesleki tahsili Milli Eğitim Vekaletinin 23.11.1944 gün ve 2/1382 sayılı yazısıyla Yüksek Okul dengi sayılmıştır.

30.11.1944 tarihinde İzmir Müftülüğüne namzet (aday) olarak tayin edildi. 27.12.1945 tarihinden sonra da asil olarak bu görevine devam etti.

8.6.1959 tarihine kadar İzmir Müftülük görevini yürüten Haşan Akif SALI, bu tarihte Karaburun Müftülüğüne atanmış, 3.7.1959 tarihinde kaymakamlık yazısı ile İzmir Merkez Vaizliğinde görevlendirilmiş, 18.10.1959 tarihinde de vefat etmiştir.