28.04.2021

"MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI"

"HAYDİ GENÇLER BU YARIŞMA SİZLER İÇİN!!!"

Başkanlığımız gençlere yönelik bir yarışma başlatıyor.

"MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI"

Yarışma ile ilgili bilgi ve başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI


 

 1. Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması” 22 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00’da çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

 2. Yarışma süresi 80 dakikadır ve yarışma 80 sorudan oluşup her bir soru 1.25 puan değerinde olacaktır. Sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir adaya eşit olarak fazladan 1.25 puan verilecektir.

 3. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular bu site üzerinden gerçekleştirileceklerdir.

 4. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan “Hadislerle O’nu Anlamak” isimli eserden sorumlu olacaklardır.

 5. Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış bürolarından söz konusu eseri temin edebileceklerdir.

 6. Başvurular 05 Nisan 2021 tarihinde başlayacak, 19 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edecektir.

 7. Yarışmaya, örgün veya açık öğretime devam eden üniversite öğrencilerinden 1 Ocak 1993-1 Ocak 2004 arasında doğanlar katılabilecektir.

 8. T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler yarışmaya başvuramayacaktır.

 9. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli yarışmaya katılamayacaktır.

 10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.

 11. Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz. Peygamber (sav)’i tanıma, onun mesajını anlama, gençlerin milli ve manevi duygularını geliştirme ve Başkanlık çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir. Bundan dolayı yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında gençlik koordinatörleri, KYK ve TDV yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak görev alacaklardır.

 12. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Başkanlığımız tarafından bir cumhuriyet altını ödül olarak verilecektir. Ayrıca müftülükler imkânları nispetinde dereceye giren diğer öğrencileri ödüllendirebileceklerdir.

 13. Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması”nda uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma sorularını oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek üzere Başkanlığımızca “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması Yarışma Soru Hazırlama Komisyonu” oluşturulmuştur. Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri söz konusu komisyon yürütecektir.

 14. Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik posta yoluyla ile genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.

 15. 2019 ve 2020 yıllarında yapılan “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması”na katılarak ödül alan öğrenciler birinci oldukları takdirde bir sonraki yarışmacı ödüle hak kazanmış sayılacaktır.

 16. Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynı adresten katılımcılar doğru-yanlış yaptıkları soruları görebileceklerdir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve Sıralaması, doğru işaretlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına ulaşarak yarışma sonucunu öğrenebilecektir.

 17. Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam edeceğinden dolayı sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.

 18. Yarışma sırasında yeni sekme açıldığı takdirde yarışma sonlandırılacaktır.

 19. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır. Yarışma sonunda “bitir” butonuna basmak suretiyle yarışmadan çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyeceklerdir.

 20. Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.

 21. Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit edilecektir.


 

 

 

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ